zodiacultau.com - afla ce ti-e scris in stele

HOROSCOP PERSONALIZAT

ZODIAC PERSONAL

ŞTIINŢE ŞI PRACTICI OCULTE

SEMNIFICAŢIA NUMELUI

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z

Zodiac Gemeni Zodiac Gemeni | Previziuni astrologice personalizate pentru zodia Gemeni

Horoscop Gemeni Procesul de fecunditate din natură se desăvârşeşte şi expansiunea
acestei naturi devine vădită în pargul verii, între 21 Mai şi 22 Iunie, epocă de expansiune, de flori, de roade în perspectivă, de dragoste în întreaga lume, când fiinţa adoarme în cântecul privighetorii şi se trezeşte în ciripitul voios al ciocârliei.

Gemenii sunt un semn zodiacal, care influenţează pe toţi acei născuţi, când Soarele se urcă pe ecliptică către solstiţiul de vară, biciuind natura cu un ultim, lent şi puternic impuls, pentru a-şi desăvârşi opera. Totul e freamăt, veselie şi zbucium.

GENERALITĂŢI:

Ca poziţie zodiacală, Gemenii ating constelaţia Vizitiului şi pe aceea a Orionului, care se găsesc între Taur şi Gemeni. Constelaţia se alcătuieşte din doi copii înlănţuiţi. Când se ridică, aceştia sunt culcaţi; când ea se culcă. ei sunt în picioare.

Stelele ce-i reprezintă se numesc Castor şi Polux, primul ţinând lira lui Apollo, iar cel de al doilea măciuca lui Hercules. Reprezintă simbolul luminii intelectuale, creatoare de armonie universală şi de forţă sau energie, realizatoare a operelor concepute de către inteligenţă. Aceste două stele limpezesc, dealtfel, natura dublă a Gemenilor: anumiţi tipi zodiacali influenţaţi de această constelaţie posedă o puternică natură aeriană, trăind izolaţi şi retraşi în artă, studiile, cercetările lor ştiinţifice sau religioase, purtând în ei neliniştea vestitoare a marilor creaţiuni, pe când alţii preţuiesc, mai ales, partea materială productivă, aceea comercială a existenţei, iar atunci când tendinţa naturală a semnului acesta îi împinge spre studii, dânşii au mai mult o curiozitate intelectuală.

CARACTERISTICI:

Influeţează pe acei născuţi între 21 Mai şi 21 Iunie. Semn de aer: natură intelectuală şi schimbătoare,
Fiind un semn comun, este mlădios şi flexibil, ca şi aerul, fluid şi uşor. Semn al lui Mercur, el posedă capacităţi mintale foarte întinse: ideile se succed fără întrerupere, fie în conversaţie, fie în scris, fiindcă planeta Mercur este astrul expresiunei şi al scrisului. Aceste semn prezidează deopotrivă condeiul şi tot ce este scris. Elementul său precumpănitor este: ipresiunea orală sau scrisă. Semnul indică multă iniţiativă, căci aparţine polului masculin. Stăpâneşte mâinile, braţele şi umerii. Aceste părţi ale corpului, sunt în număr de două: două mâini, două braţe, etc. In realitate le putem considera ca pe nişte adevăraţi slujitori ai inteligenţei şi de aici o mare falcultate de execuţie proprie nativilor. Persoanele influenţate de Gemeni, se interesează de numeroase chestiuni, au o dorinţă intensă, să înveţe şi sunt întodeauna în căutarea lui "de ce" şi "pentru ce". Ele sunt foarte dibace, nervoase, abile şi pătrunzătoare. Verbul a gândi, reprezintă natura lor proprie.

Graţie inteligenţei lor, aceşti nativi au foarte mult tact; ei vor evita să jignească pe cineva, chiar de vor fi provocaţi. Faptul provine, credem, din aceea că, semnul Gemenilor, având afinităţi cu creierul, este lipsit până la un punct oarecare de sentiment, de sensibilitate şi de dragoste care porneşte din inimă. Creierul este însă sensibil la impresiunile intelectuale.

Activitatea mentală a semnului se exteriorizează printr-o mişcare vie a ochilor şi după acest semn, adeseori poţi cunoaşte un nativ însemnat de Gemeni.

Gemenii influenţează două categorii de persoane foarte deosebite: unii folosesc creierul lor, creând şi gândind propriu; alţii, citesc avid, găsesc ideile lor în operele altora, reţin multe elemente fără să le asimileze, copiază şi imită uşor.
Oricum ar fi, însă, gândul şi numai gândul este principala lor preocupare. În fapt semnul acesta, mental prin excelenţă, prea frenetic în expansiunea lui, trebue să fie adeseori centrat şi disciplinat, ca să reprezinte vreo valoare. E multă, foarte multă agitaţie în semnul Gemenilor, care vor neîncetat să exprime ceva, fie prin intermediul mâinilor, care scriu, sau direct prin cuvânt. Munca cerebrală stă la baza acestei agitaţiuni. Dacă le dai frâu vorbei, sar de la una la alta, fără niciun rost, lăsând adeseori esenţialul conversaţiei deoaparte.

Abili şi adaptabili, ei au drept cea mai mare calitate dibăcia şi drept cel mai mare defect: nestatornicia.
Dacă planeta Mercur, care-i prezidează, va avea aspecte rele, nativii pot să fie de o uşurinţă fără seamăn, superficiali şi cu tendinţa de a-şi corecta, norocul, singuri.

Părinţii şi educatorii copiilor, a căror temă de naştere este puternic influenţată de semnul Gemenilor, vor trebui să disciplineze copiii şi să-i înveţe să se folosească într-un mod ordonat de izvoarele inteligenţii lor şi să nu înceapă, necum să nu săvârşească, decât cate un lucru deodată, lecturile, vor trebui să fie mai puţine, însă mai aprofundate. Metodă, numai metodă, de recomandat.

Vor trebui iarăşi, aceşti părinţi, să vegheze cu grije la alegerea unei cariere, fiindcă nativul va avea în destinul său tendinţa de a schimba mereu ocupaţiunea. Cea ideală, va fi aceea , care va satisface această dorinţă înnăscută, de mereu nou şi schimbător. Ziaristică, piblicistică, comerţ şi tot ce e în legătură cu ideea dibace şi rentabilă.
Urmareşte-ne pe Google+

zodiac, horoscop, ascendent, calendar thebaic, zodiac european, zodiac chinezesc, previziuni astrale, zodii, astre, cartomantie, ghicit in carti, chiromantie, ghicit in palma, fizionomie, frenologie, numerologie, talmacire vise, vise, viata anterioara
Un proiect ROSTCLUB
© Copyright ROSTCLUB - All Rights Reserved.