zodiacultau.com - afla ce ti-e scris in stele

HOROSCOP PERSONALIZAT

ZODIAC PERSONAL

ŞTIINŢE ŞI PRACTICI OCULTE

SEMNIFICAŢIA NUMELUI

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z

cursuri de cartomantie online gratis Învaţă să dai în cărţi - curs online de cartomanţie - Despre reuşite sau izbânde (pasenţele)

Invata sa dai in carti gratis online Reuşita răspunde numai o singură întrebare. Astfel, de vrem să ştim dacă vom reuşi într-o afacere, dacă nevasta ne iubeşte, dacă ne vom însura sau mărita în curând, etc. ghicim reuşita noastră pe care unele persoane o numesc patience sau pe româneşte pasenţă. Numărul acestor reuşite este incalculabil. Aceste jocuri cari linguşesc ideile noastre, sunt foarte plăcute, deşi nu trebue să punem prea multă incredere în ele, căci omul din fire e superstiţios şi se supără dacă nu reuşeşte.

Întâmplarea joacă un rol însemnat în reuşite şi când cineva nu este hotarât la o întreprindere, se lasă cu drag la voia întâmplării care este una dintre călăuzele cele mai bune în viaţa omului. Deci să consultăm întâmplarea şi să vedem reuşitele noastre.

Reuşita cu patru aşi.
Luaţi un joc de pichet, amestecaţi tăiaţi sau daţi să tăie cu mana stângă(de aci înainte nu vom mai pomeni de această operaţiune care trebue făcută întodeauna); pe urmă se întorc 13 cărţi, din cari scoateţi aşii ce se vor găsi prin ele. Apoi amestecaţi iar cărţile de două ori pe rând şi reîncepeţi. Dacă în aceste trei daţi cei patru aşi vor fi ieşiţi, reuşita e bună; în cazul contrar este nulă.

Îţi pui o întrebare, de ex.: voi primi bani? Dacă cei patru aşi ies de la prima oară, vei primi mulţi şi curând; dacă ies în două daţi, vei primi curând, dacă ies a treia dată, vei primi pur şi simplu. Aceasta se poate numi o reuşită progresivă.

Reuşite diverse zise pasenţe.
Ele se fac toate cu un joc de pichet.

Metoda I: Faceţi opt grămezi şi întoarceţi prima carte din fiecare grămadă. Apoi ridicaţi în pereche cărţile ce au aceeaşi valoare, adică: doi aşi, doi opt, doi zece, etc. atâtea câte sunt. Pe cât grămezile se, uşurează de cartea întoarsă, întoarceţi pe cea următoare, continuând a ridica, în pereche, cărţile de aceeaşi valoare. Dacă cele opt grămezi se epuizează, reuşita e bună. Dacă din contra se întâmplă că nu mai găsiţi două cărţi omogene întoarse, reuşita e greşită.

Metoda II: În loc de a face opt grămezi de trei cărţi, faceţi opt grămezi de trei cărţi şi patru grămezi de cate două cărţi, acea reuşită va fi mai lesne. Puteţi complica reuşita ridicând numai cărţile echivalente de culoare opusă în pereche, adică şeapte de pică şi şeapte de cupă, crai de treflă şi crai de tobă şi aşa mai departe.

Metoda III: Aşezaţi cele 32 cărţi pe rând după valoarea lor începând cu cartea cea mai mare: as, crai, damă, valet, zece, etc. cele zece culori una după alta, patru aşi, patru crai, etc.
Pe urmă, fără a amesteca cărţile, tăieţi sau daţi-le spre tăiere de şeapte ori pe rând. Întoarceţi cărţile două câte două astfel după cum se găsesc. Ele trebuesc să vină necontenit în perechi echivalente: doi de nouă, doi crai, doi valeţi etc. Atunci reuşita e deplină în cazul contrar e greşită.

Reuşita prin culorile opuse.
Metoda I: Tăiaţi un joc de pichet în două părţi egale, alegeţi una din ele şi puneţi de exemplu roşu. Ridicaţi pachetul şi număraţi cărţile din culoarea roşie. Dacă numărul lor preponderează e semn bun. Puteţi lua încă în mână jocul de cărţi şi să numiţi acelea pe care le-aţi ghicit şi dacă numărul lor întrece pe al celorlalte,negreşit este iarăş semn bun. În fine, de voiţi să vedeţi dacă proiectele d-voastră vor reuşi tăiaţi jocul în două părţi aproape egale şi căutaţi grămada ce aţi ales dacă puteţi obţine o serie de opt cărţi începând cu asul şi terminând cu şapte, adică: as de pică, crai de cupă, opt de verde şi şapte de tobă, ceea ce înseamnă că proiectele dvs. vor reuşi.

Metoda II: Intindeţi 32 cărţi, una după alta, făcând patru rânduri de câte şapte cărţi, iar cel din urmă de patru. Cărţile trebue să fie aşezate una sub alta astfel ca să le puteţi vedea bine şi să fie aliniate în lung şi lat. Studiaţi apoi mai întâi cu atenţiune locul culorilor noastre şi puneţi culorile roşii asupra culorilor negre; fiecare carte îşi păstrează valoarea, ei; cu alte cuvinte, după un crai se pune dama, după un valet zecele, după zece nouă, după nouă opt şi după opt şeapte; de câte ori daţi de un as, îl ridicaţi; apoi ridicaţi toate cărţile începând cu şeapte pe rând, până la crai; fiecare carte ridicată o puneţi pe asul ei corespunzător, şi când fiecare culoare este complectă, reuşita este bună. Să presupunem jocul nostru astfel desfăşurat după cum vom descrie mai jos.

Din prima ochire se poate vedea că se poate ridica asul de treflă. Asul de pică şi asul de tobă fiind descoperite, ies de asemenea, şaptele de tobă trece cu asul lui, pe urmă împerechem în sens contrariu culorile ce ne rămân: nouă de cupă, trece pe zece de pică, opt de pică pe nouă de cupă. Deci ne rămâne în primul rând: fante de treflă, opt de pică, dama de tobă, valet de cupă, valet de pică şi crai de tobă.

Continuăm a împerechea culorile deosebite: Dama de treflă trece la craiul de tobă, valetul de tobă pe dama de treflă, zece de tobă pe fante de treflă. Avem un loc liber. Nu trebue însă sa vă scape din vedere că trebue să aveţi totdeauna şapte cărţi în primul rând. Trecem dar pe valetul de cupă în acest loc liber. Zecele de cupă liberat trece la valetul de pică. Optul de tobă iese. Alt loc liber pe care îl umpleţi cu dama de tobă. Nouă de tobă iese. Valetul de cupă pus pe dama de pică lasă un loc liber, însă, zecele şi valetul de tobă se duc. Fantele de treflă trece la dama de tobă şi craiul de cupă ocupă locul liber.

Punem valetul de cupă pe dama, de treflă , şi dama de pică rămasă liberă, va putea să treacă pe craiul de cupă. Alt loc liber în care punem pe nouă de pică. Zecele de treflă trece pe valetul de cupă, nouă de pică, pe zece de cupă. Deci rămân două locuri libere. Optul de pică trece într-unul din ele, nouă de cupă în celălalt, pe urmă optul de pică trece pe nouă de cupă, lăsând un loc liber în care punem pe zece de pică. Şeapte, opt, nouă şi zece de pică trec pe aşii lor. Locurile libere se ocupă cu craiul şi valetul de tobă, dama de tobă va trece cu craiul de treflă şi fantele de treflă cu dama de tobă. Craiul de tobă şi dama de treflă ies afară şi ocupă numai un singur loc mergând una deasupra alteia. Prin urmare dama de cupă şi cel din urmă loc rămas liber. Şi atunci dispare asul, şeapte, opt, nouă şi zece de cupă, prin urmare se poate face un loc cu craiul de pică, dama de cupă şi valetul de pică. Nouă, zece, fantele şi dama de treflă; ies pe urmă ceilalţi valeţi şi celelate dame. Nu mai rămân, decât cei patru crai. Deci reuşita e bine. Urmărind cu băgare de seamă această operaţiune, veţi înţelege cu uşurinţă mecanismul acestei reuşite foarte interesante. Trebue s-o studiaţi căci sunt multe combinaţiuni. Trebue să aveţi în vedere nu numai care carte îşi schimbă locul, dar şi, pe aceea ce va urma pe urmă, mai cu seamă când aveţi mâna liberă ca să alegeţi. Acest mic studiu arată că întâmplarea nu este singurul stăpân al reuşitei.

Metoda III: Aceleaşi regule, însă mijloacele se schimbă. Nu se dau cărţile descoperite. Din cele 32 de cărţi, numai şeapte sunt deschise. Iată în ce mod se operează:

Se pun pe masă şeapte cărţi una după alta. Întoarceţi o carte şi puneţi alte şease cărţi peste cele şease rămase şi întoarceţi prima carte din această a doua grămadă. Puneţi cinci cărţi pe celelalte cinci grămezi, întoarceţi prima carte din a treia grămadă şi aşa mai departe până ce în grămada a 4-a veţi avea patru cărţi, în a 5-a cinci, în a şeasea 6 şi în a 7-a şapte, prima carte din fiecare grămadă fiind pe faţă, iar celelate pe dos, aveţi numai şeapte cărţi vizibile înaintea Dvs. Patru cărţi rămân pentru rezervă şi le puneţi la o parte fără să vă uitaţi la ele. Fiindcă această reuşită este mai grea decât cea precedentă vom da aci un exemplu.

Să presupunem că cărţile noastre vizibile se află în această ordine: As de tobă, valet de pică, valet de tobă, nouă de tobă, opt de pică, crai de tobă, damă de treflă. Ieşind asul de tobă, ne rămâne o cutie liberă în care punem pe craiul de tobă şi pe dama de treflă. Întoarcem primele două cărţi din urmă şi anume: asul de cupă şi şapte de treflă; asul de cupă ieşind afară întorc cartea ce-l urmează; va fi asul de treflă , care iese împreună cu şaptele său. Pe urmă întoarcem câte o carte la fiecare grămadă care nu mai are carte pe faţă şi vom avea zece de pică şi dama de cupă. Combinând culorile noastre vom avea: valet de tobă la dama de treflă, zece de pică la valet de tobă, nouă de tobă la zece de pică, opt de pică la nouă de tobă.

Întoarcem cartea în grămezile care nu mai au cărţi pe faţă şi ajungem în faţa următoarelor şeapte cărţi de la început: Opt de pică, valet de pică, damă de tobă, fante de treflă, nouă de cupă, crai de treflă, dama de cupă. Continuăm trecând fantele de treflă la dama de tobă, dama de tobă la craiul de treflă, valetul de pică la dama de cupă; după nouă de treflă; şeaptele de tobă cu opt şi cu nouă de treflă care ies.

Dacă vom da peste zece şi valetul de cupă, cad şi ele. Punem pe nouă de pică într-un loc liber, dăm apoi pe opt de tobă şi zece de treflă pe faţă, şi cad şi ele împreună cu fantele de treflă. Astfel am rămas cu trei cărţi la care adăogăm şi cele patru cărţi ale noastre de rezervă. Cărţile acestea sunt: as de pică şi şapte de pică care nu numără fiindcă ies; craiul de cupă şi dama de pică care se pun una după alta, opt şi nouă de pică se duc şi ne mai rămân încă două locuri libere. Punem dar aici pe dama de tobă, colo pe craiul de pică, valetul şi dama de pică se duc. Restul merge de la sine. Nu mai rămânem decât cu patru crai. Ca să puteţi înţelege bine această reuşită trebuie să vă exersaţi de mai multe ori cu cărţile pe care le arătăm şi ca să fiţi si mai siguri dăm aci compunerea fiecărei grămezi.

cartomantie Despre cartomanţie - ghicit în cărţi
tarot Ghicit în cărţi - Metoda Lenormand
carti de joc Ghicit în cărţi - Metoda Etteilla
ghicit in carti Ghicit în cărţi - Metoda Thoreau
ghicit in carti de tarot Ghicit în cărţi - Metoda franceză
ghicit in carti de joc Ghicit în cărţi - Modul de a da cărţile în trei
ghicit in carti online Ghicit în cărţi - Darea cărţilor în şapte
ghicit in carti gratis Ghicit în cărţi - Darea cărţilor în cincisprezece
tarot Ghicit în cărţi - Darea cărţilor în douazeci şi unu
carti de joc Ghicit în cărţi - Metoda italiană şi alte procedeuri utilizate de catre celebrităţile cartomanţiei
Urmareşte-ne pe Google+

zodiac, horoscop, ascendent, calendar thebaic, zodiac european, zodiac chinezesc, previziuni astrale, zodii, astre, cartomantie, ghicit in carti, chiromantie, ghicit in palma, fizionomie, frenologie, numerologie, talmacire vise, vise, viata anterioara
Un proiect ROSTCLUB
© Copyright ROSTCLUB - All Rights Reserved.