zodiacultau.com - afla ce ti-e scris in stele

HOROSCOP PERSONALIZAT

ZODIAC PERSONAL

ŞTIINŢE ŞI PRACTICI OCULTE

SEMNIFICAŢIA NUMELUI

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z

ghicit in carti - metoda Lenormand GHICIT ÎN CĂRŢI - CARTOMANŢIE | METODA LENORMAND

Ghicit in carti de joc si tarot - CARTOMANTIE METODA LENORMAND Valoarea cărţilor:
Spre a se putea citi în cărţi, trebue să cunoaştem mai întâi valoarea fiecăreia din ele. Vom începe dar cu alfabetul cărţilor:

Asul trebue considerat ca cea mai valoroasă carte; în urmă vin în şir craiul, dama, valetul, zece, nouă, opt şi şapte, şeaşe, cinci, patru trei, două, urmează pe urmă în cazul când se întrebuinţează jurul de 52 cărţi. Aceste complicaţiuni le vom studia însă la rândul lor. Ca coloare, treflele merg în frunte. Ele sunt totdeauna bune şi norocoase, oricare ar fi numărul lor şi locul ce ocupă. Apoi vin cupele, care prevestec de regulă bucuria, blândeţea şi dărnicia. Pe urmă vin carourile, însemnând: zăbavă, certuri sau contra-rietăţi. La urmă de tot vin picele, cari prevestesc, întristare, boală, moarte, închisoare, pierdere de bani. Aceasta fie zis în mod general pentru fiecare din culori, când se găsesc în majoritate printre cărţile trase, căci altmintelea răul se prevesteşte de pildă. O pică poate fi paralizat de înţelesul cărţilor între care cade. Tot astfel şi binele prevestit de două trefle poate fi modificat de către vecinele lor. Iată acum înţelesul fiecărei cărţi în parte din osebitele culori:

TREFLE
Asul însemnează: bucurie, veste bună, speranţe fericite. Semn netăgăduit al izbândei. Pentru o damă: daruri prea gingaşe; pentru un bărbat izbândă în proectele sale. Fiind cartea răsturnată, bucuria este de scurtă durată.

Craiul. Om leal, căruia îi place să aducă servicii, prieten credincios, prevestire foarte bună; rezultate strălucite; fetelor mari: un bărbat vrednic. Soldatului, mare bravură. Dacă e răsturnată cartea proectele sunt contrariate.

Dama. Femeia e cinstită, iubitoare, vioaie, foarte simţitoare, îndatoritoare şi discretă. Femeilor căsătorite le prezice succese mari în lume: tinerilor o căsătorie. Răsturnată arată o femeie geloasă şi nelegiuită.

Valetul. Tânăr întreprinzător şi îndemânatec, credincios, discret, virtuos, duşman al calomniei. Răsturnat arată un linguşitor puţin primejdios.

Zece. Noroc, isbândă, mărire, bani mulţi. Răsturnat puţină izbândă.

Notă: Aci trebue să observăm că fiecare carte numerică, de orice culoare ar fi, trebue să fie însemnată cu un punct, care să arate când e dreaptă şi când e răsturnată, dacă figurile sunt cu două capete.

Nouă: bani, moştenire. Răsturnat: dar neînsemnat

Opt: Bani câştigaţi, prevestirea norocului, favoruri din partea celei iubite. Noroc în dragoste. Răsturnat: amor înşelat.

Seapte: Sumă mică găsită. Servicii făcute de o tânără curtată. Răsturnat: pierdere bănească şi amor înşelat.

CUPE
Asul. Scrisoare de amor, veste plăcută. De multe ori reprezintă casa. Răsturnat : vizita unui prieten.

Craiul: Om de tobă, sincer, dornic, prieten cu inimă bună. Răsturnat: devine o piedică în proiectele cinstite.

Dama: Femeie blândă, iubitoare, prietenă drăgăstoasă,prevestire foarte norocoasă. Răsturnată: speranţe înşelate.

Valet: Băiat vesel, prieten sincer şi binefecător. Răsturnată: arată un nemulţumit.

Zece: Bucurie, triumf. Răsturnat: grije uşoară.

Nouă: Mulţumire. Isbândă Răsturnat: necaz uşor.

Opt: Isbândă în amor, bucurie şi veselie. Răsturnat : nepăsarea femeei iubite.

Seapte : Cugete dulci, pacea inimei. Răsturnat: prictiseală.

CARALE
Asul: Scrisoare or drum, bani, contract. Răsturnat: scrisoare pe drum şi cu veste rea.

Craiul: Militar, om periculos şi rău, străin, obraznic, mândru, răzbunător, zburdalnic, în amor, târîtor şi linguşitor pe lângă acela de care se teme. Răsturnat : pericol apropiat.

Dama: Femeie clevetitoare, cu moravuri , din fire geloasă, interesată, gâlcevoasă, fuduloasă şi josnică; în tot cazul, intrigantă. Răsturnat: ea ajunge nesuferită prin toanele ei.

Valet: Slugă puţin credincioasă, militar cu purtare rea, străin gălăgios, ambiţios, interesat, linguşitor şi târîtor. Răsturnat: aduce veşti rele.

Zece: Călătorie, strămutare. Răsturnat: călătoria nu va fi norocoasă.

Nouă: Opuneri, zăbavă. Răsturnat: Certuri amoroase sau familiare.

Opt: Demersuri amoroase, călătorie scurtă. Răsturnat: neizbânda demersurilor.

Seapte: Satire, batjocură, necaz în amoruri. Răsturnat: cancanuri de femei şi de străini.

PICI
Asul: Plăcere, succes în amor, stăruinţă, statornicie, posesiune, fericire în căsătorie, şanse strălucite, viitor asigurat, înaintare repede. Răsturnat: întristare, veşti rele.

Crai: Om de rea credinţă, prieten făţarnic, rudă proastă, soţ brutal şi sgârcit, amant sau rival, pierdere de bani, procese, călătorii fără rost, într-un cuvânt păţanii şi piedici de tot felul. Răsturnat: silinţele de a strica vor fi neputincioase.

Dama: Văduvă clevetitoare, prietenă făţarnică, rudă geloasă, mândră, lină de ură, dispreţuită şi părăsită de toţi. Răsturnată: e şi mai de temut, izbutind a-ţi face rău.

Valet: June de verde cu moravuri rele, răutăcios, sgârcit, mândru, trufaş, neîncrezător, guraliv, gelos. Răsturnat: un trădător.

Zece: Plânsuri şi necazuri, dureri ale inimei, întristare, doliu, peranţe înşelate. Răsturnat: durerea nu ţine mult.

Nouă: Prevestire de moarte; este cartea cea mai proastă din joc. Răsturnat: închisoare sau pierderea unei rude.

Opt: Boală, întristare, lacrimi, necazuri. Răsturnat: căsătorie greşită

Seapte: Necazuri trecătoare, iubită necredincioasă.. Răsturnat : intrigă fără însemnătate.

Notă: Figurile roşii arată persoane de tobă; iar cele negre persoane de verde.

La jocul cu 32 cărţi se mai poate adăoga şi doua, urcând astfel numărul oărţilor la 36. Acesta este sistemul d-nei Lenormand. În acest caz însemnarea acestor patru cărţi noi este următoarea: Doi de treflă, un prieten devotat. Doi de cupă persoana căreia prevesteşti. Doi de tobă: un prieten puţin sigur. Doi de pică: prieten de care trebue să te fereşti. Aceste cărţi pot fi ca şi lăsate afară, reprezintă persoana căreia i se ghiceşte, familia şi prietenii săi.

După ce acum cunoaştem alfabetul cărţilor, putem să unim literele lor formând silabe, cuvinte şi fraze întregi pe cari putem începe a citi. Dar înainte de a ceti trebue vă înţelegem valoarea frazei, trebue să supunem spiritul, inteligenţa, memoria fiecăruia la o mică osteneală. Întocmai ca la stenografie, trebue să ştim a ghici, a ne aminti şi dacă amintirile ne lipsesc, şi dacă simţul ghicirii ne lipseşte, să inventăm o frază al cărei ton rămâne acelaş şi se potriveşte textului. Apoi vom începe a studia valoarea relativă a cărţilor. Când cărţi de acelaş coloare se găsesc laolaltă, ele primesc un înţeles în afară de valoarea lor proprie. Astfel:

cartomantie Despre cartomanţie - ghicit în cărţi
carti de joc Ghicit în cărţi - Metoda Etteilla
ghicit in carti Ghicit în cărţi - Metoda Thoreau
ghicit in carti de tarot Ghicit în cărţi - Metoda franceză
ghicit in carti de joc Ghicit în cărţi - Modul de a da cărţile în trei
ghicit in carti online Ghicit în cărţi - Darea cărţilor în şapte
ghicit in carti gratis Ghicit în cărţi - Darea cărţilor în cincisprezece
tarot Ghicit în cărţi - Darea cărţilor în douazeci şi unu
carti de joc Ghicit în cărţi - Metoda italiană şi alte procedeuri utilizate de catre celebrităţile cartomanţiei
pasente Ghicit în cărţi - Despre reuşite sau izbânde (pasenţele)
Urmareşte-ne pe Google+

zodiac, horoscop, ascendent, calendar thebaic, zodiac european, zodiac chinezesc, previziuni astrale, zodii, astre, cartomantie, ghicit in carti, chiromantie, ghicit in palma, fizionomie, frenologie, numerologie, talmacire vise, vise, viata anterioara
Un proiect ROSTCLUB
© Copyright ROSTCLUB - All Rights Reserved.